MENU

LÒ BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA

Địa chỉ: 888 đường Hậu Giang, P.12, Q.6, TPHCM

Email: thachhan@hps.edu.vn

Điện thoại: 0938 006 983

Website: banhmithonhikyanna.vn

0
Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp:

NQ: Nhượng Quyền

Hỏi: Tôi được hưởng quyền lợi gì từ việc đóng phí NQ?

Đáp: Phí NQ bao gồm chi phí cho việc huấn luyện đối tác mua NQ, quản lý và nhân viên của đối tác mua NQ vào thời điểm trước và khi khai trương. Đồng thời phí này cũng đảm bảo đối tác mua NQ được quyền sử dụng logo CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA, thương hiệu và các vật phẩm của CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA trong suốt thời gian hợp đồng (chi tiết về quyền lợi khi gia nhập hệ thống NQ CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA xin vui lòng xem tài liệu gởi kèm).

Hỏi: Chương trình đào tạo của CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA ra sao?

Đáp: CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA sẽ cung cấp một chương trình đào tạo trong vòng 1 tuần tại cửa hàng cho đối tác mua NQ và nhân viên quản lý của họ (cả lý thuyết lẫn thực hành). Chương trình đào tạo này sẽ giúp đối tác mua NQ trong việc chuẩn bị trước khai trương, trong lúc khai trương và điều hành quán CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA sau khai trương

Hỏi: CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA có hỗ trợ trong việc tư vấn, chọn lựa mặt bằng kinh doanh?

Đáp: Có. Chuyên gia của Kebab Torki sẽ tư vấn cho đối tác mua NQ trong việc chọn lựa và xét duyệt mặt bằng thích hợp, nếu cần thiết có thể giúp thương lượng thuê mặt bằng trên cơ sở mặt bằng sẵn có từ đối tác khi đến liên hệ mua NQ từ CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA.

Hỏi: Phí quảng cáo là bao nhiêu

Đáp: Hiện nay, CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA chưa áp dụng thu khoản phí này. Tuy nhiên,CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA có thể sẽ yêu cầu các đối tác mua NQ đóng góp một khoản phí nhất định để tham gia các chương trình quảng cáo và tiếp thị chung của cả hệ thống quán CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA.

Hỏi: Tôi có thể mua nhiều quán NQ được không?

Đáp: Được. Chúng ta có thể ký hợp đồng cho một quán hoặc hợp đồng đại lý độc quyền nhiều quán CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA, nhưng còn tùy vào một số điều kiện nhất định.

Hỏi: Tôi có phải tham gia điều hành quản trị các công việc của quán NQ

Đáp: Có. Kinh doanh NQ không phải là hình thức đầu tư thụ động. Những người chủ mua NQ của CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA đều tham gia tích cực và hoàn toàn trong việc kinh doanh của quán.

Hỏi: Bước đầu tiên tôi phải làm gì?

Đáp: Ngay tại lúc này, Quí vị cần phải đọc tất cả những tài liệu về CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA, về kinh doanh NQ nói chung để đi đến quyết định liệu có nên mua NQ hay không? Nếu Quí vị thật sự muốn mua NQ, vui lòng điền vào mẫu đơn CHUỖI HỆ THỐNG BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA cung cấp và gửi mẫu đơn đó kèm với lý lịch cá nhân của Quí vị về Văn Phòng CTY TNHH THỰC PHẨM ANNA.

Shares:

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp