MENU

LÒ BÁNH MÌ THỔ NHĨ KỲ ANNA

Địa chỉ: 888 đường Hậu Giang, P.12, Q.6, TPHCM

Email: thachhan@hps.edu.vn

Điện thoại: 0938 006 983

Website: banhmithonhikyanna.vn

0

Chuỗi Hệ Thống Bánh Mì Thổ NHĩ Kỳ An Na ( Chi Nhánh số 11 TP Sóc Trăng)

Chuỗi Hệ Thống Bánh Mì Thổ NHĩ Kỳ An Na ( Chi Nhánh số 11 TP Sóc Trăng)

Chuỗi Hệ Thống Bánh Mì Thổ NHĩ Kỳ An Na ( Chi Nhánh số 11 TP Sóc Trăng)